Welkom bij Tennisvereniging Sintjohannesga e.o.
                     Streek 140 A 8463 NE Rotsterhaule
 
 
Baanreglement:

-  Speelgerechtigd zijn diegenen, die in het bezit zijn van een geldige van een pasfoto voorziene      
    ledenpas van Tennisvereniging Sintjohannesga e.o.

-  De ledenpas kan pas op het afschrijfbord worden aangebracht als de medespeler(s) aanwezig        
    is/zijn.Daarna de aanvangstijd instellen.

-  De baan waarop het langst wordt gespeeld moet als eerste worden afgeschreven.

-  Bij gelijke speelduur de baan afschrijven waarop enkel wordt gespeeld.

-  De banen mogen ALLEEN MET TENNISSCHOENEN worden betreden.

-  Bij droge baan EERST SPROEIEN.

-  Voor het verlaten wordt de baan eerst gesleept.(Ook de ruimte buiten de speellijnen)

-  De speeltijd bedraagt inclusief slepen 45 minuten.

-  Bij grote drukte gaat de voorkeur uit naar dubbelspelen.

-  Baanvoorkeur kan niet worden uitgesproken.

-  Tussentijds verzetten van de baanklok is niet toegestaan.

-  Introductie is beperkt toegestaan en alleen met een introductiepasje(te vragen bij het bestuur)

- Competitie heeft voorrang op vrijspelen.(d.w.z. dat de partij uitgespeeld wordt, ook al duurt dit  
   langer dan 45 minuten)

-  De baan kan af en toe gereserveerd zijn voor de dorpencompetitie. 
    Dit is aangegeven op het hek of op het klokbord.

-  Hek weer afsluiten.(Wordt regelmatig vergeten)

-  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

-  Het bestuur stelt sportiviteit en behulpzaamheid t.o.v. nieuwe leden zeer op prijs.